Οι κατασκευαστικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στη διαδικασία προσφοράς κατά τη φάση σχεδιασμού και της διαπραγμάτευσης της σύμβασης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί μας εργάζονται σε κάθε βήμα του έργου ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη αξία μέσω της επίτευξης του βέλτιστου κόστους, του χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας.

Προς ενημέρωση, επίσης, των πελατών μας, σημειώνουμε ότι:
– Έχει ήδη παραταθεί η προθεσμία διόρθωσης των επιφανειών των ακινήτων στους Δήμους (για τον υπολογισμό του Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) μέχρι 30 Ιουνίου 2020, η οποία γίνεται και ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ : https://tetragonika.govapp.gr/
– Η προθεσμία υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στον Ν. 4495/17 είναι μέχρι 30
Ιουνίου 2020,
– οι εκπρόθεσμες δηλώσεις κτηματογράφησης στο Γραφείο Κτηματογράφησης δεν
επιφέρουν ακόμη κάποιο πρόστιμο και
– γενικά συνιστούμε στους πελατες μας, τα όποια επείγοντα τεχνικά θέματα, για τις επόμενες λίγες εβδομάδες και σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της πολιτείας σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του Covid-19, να διεκπεραιώνονται χωρίς φυσική παρουσία στα τεχνικά γραφεία.